AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS

• Aixecaments topogràfic per tècniques fotogrametria a partir d'imatges capturades amb drons i          punts de control terrestres georeferenciats observats per tècniques GNSS i/o topografia clàssica.

• Aixecaments "As Build" finals d'obra, ortofotos georeferenciades.

• Aixecaments patrimoni.

Equips:

  Estació Total Robotitzada Topcon DS 102S

  Parelles de receptors GNSS Topocon Hiper Pro i Topcon HiperII. (GPS+Glonass)

  Receptor GNSS Topcon GCX3 (GPS+Glonass+Galileo+Beidou) amb solució VRS i connexió a la      Xarxa d´Estacions de Referència de l´Institut Cartogràfic de Catalunya.

Programari fotogrametria:

  Pix4d i Metashape d'Agisoft.

Personal:

  Enginyer Tècnic en Topografia